Kobieta bada deskę drewnianą pod mikroskopem

Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien

Start » Technologia » Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien przeprowadzono zgodnie z PN-79/D-40102. Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien.

Do badania użyto 40 szt. próbek modyfikowanych amoniakiem oraz 40 szt. niemodyfikowanych z drewna dębowego, robinii akacjowej i modrzewia.

Próbki o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 20 x 20 x 30 mm, bez widocznych wad odpowiadały wymaganiom Polskich Norm (rys. 10).

Próbki zostały zmierzone z dokładności do 0,1 mm w kierunku stycznym (a), promieniowym (b), wzdłużnym (c), z wykorzystaniem suwmiarki elektronicznej Sylvac po czym zostały zważone z

dokładnością do 0,001 g z wykorzystaniem wagi elektronicznej PG 503 Delta Range firmy Mettler Toledo .

Do przeprowadzenia badań, wykorzystano maszynę wytrzymałościową TIRA Test-2300. Określana była maksymalna siła, przy której próbka ulegała zniszczeniu.

Wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien dla drewna: 

  • dębowego wzrasta o 12,6% (różnica istotna statystycznie) – drewno niemodyfikowane 80,5 MPa, drewno modyfikowane amoniakiem 80,6 MPa
  • robinii akacjowej wzrasta o 18,3 % (różnica istotna statystycznie) – drewno niemodyfikowane: 109,4 MPa, drewno modyfikowane amoniakiem: 129,5 MPa
  • modrzewia syberyjskiego wzrasta o 10,5% (różnica istotna statystycznie) drewno niemodyfikowane: 88,1 MPa, drewno modyfikowane amoniakiem: 97,4 MPa

Wartość średnia dla drewna dębowego niemodyfikowanego po przeliczeniu na w=15% wynosiła 816 kG/cm2 (wg Wanina 762 kG/cm2), natomiast dla drewna modyfikowanego 918 kG/cm2.

Pozostałe badania: