Kobieta bada deskę drewnianą pod mikroskopem

Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym

Start » Technologia » Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie w kierunku promieniowym przeprowadzono zgodnie z PN-79/D-40102. Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w kierunku promieniowym.

Do badania użyto 40 szt. próbek modyfikowanych amoniakiem oraz 40 szt. niemodyfikowanych z drewna dębowego, robinii akacjowej i modrzewia.

Próbki o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 20 x 20 x 30 mm, bez widocznych wad odpowiadały wymaganiom Polskich Norm.

Próbki zostały zmierzone z dokładności do 0,1 mm w kierunku stycznym (a), promieniowym (b), wzdłużnym (c), z wykorzystaniem suwmiarki elektronicznej Sylvac po czym zostały zważone z dokładnością do 0,001 g z wykorzystaniem wagi elektronicznej PG 503 Delta Range firmy Mettler Toledo.

Do przeprowadzenia badań, wykorzystano maszynę wytrzymałościową TIRA Test-2300. Określana była maksymalna siła, przy której próbka ulegała zniszczeniu.

Wytrzymałość drewna na ściskanie w kierunku promieniowy dla drewna:  

  • dębowego wzrasta o 1,9%  – dąb niemodyfikowany 11,1 MPa, dąb modyfikowany amoniakiem 11,3 MPa
  • robinii akacjowej wzrasta o 13,2 % – robinia akacjowa niemodyfikowana: 15 MPa, robinia akacjowa modyfikowana amoniakiem: 17 MPa
  • modrzewia syberyjskiego wzrasta o 5,5% (różnica istotna statystycznie)-  modrzew syberyjski niemodyfikowany: 8 MPa, modrzew syberyjski modyfikowany amoniakiem: 7,5 MPa
wykres wytrzymałość drewna na ściskanie w kierunku promieniowym

Wartość średnia dla drewna dębowego niemodyfikowanego po przeliczeniu na W=15% wynosiła 112,5 kG/cm2 (wg Wanina 172 kG/cm2), natomiast dla drewna modyfikowanego 114,5 kG/cm2.

Pozostałe badania: