Kobieta bada deskę drewnianą pod mikroskopem

Twardość

Start » Technologia » Twardość

Pomiar twardości drewna został wykonany na podstawie normy PN-EN 1534

Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) za pomocą metody Brinella.

Do badania użyto przyrządu Electronic Brinell Hardness Tester CV – 3000 LDB no.832.

Badanie przeprowadzono na próbkach o wymiarach 20 x 20 x 30 mm z drewna:

  • dębowego niemodyfikowanego – 40 szt.
  • dębowego modyfikowanego – 40 szt.
  • robinii akacjowej niemodyfikowanej – 40 szt.
  • robinii akacjowej modyfikowanej – 40 szt.
  • modrzewia syberyjskiego niemodyfikowanego – 40 szt.
  • modrzewia syberyjskiego modyfikowanego – 40 szt.

Na każdej próbce został wykonany jeden wcisk w środkowej części próbki.
Do wciskania kulki o średnicy 10 mm użyto siły 1000 N.

Wytrzymałość drewna na ściskanie w kierunku promieniowy dla drewna:  

  • dębowego wzrasta o 19,06% (różnica istotna statystycznie)  – dąb niemodyfikowany 39,46 MPa, dąb modyfikowany amoniakiem 46,98 MPa
  • robinii akacjowej wzrasta o 14,26% (różnica istotna statystycznie) – robinia akacjowa niemodyfikowana: 57,80 MPa, robinia akacjowa modyfikowana amoniakiem: 66,04 MPa
  • modrzewia syberyjskiego wzrasta o 22,45% (różnica istotna statystycznie)-  modrzew syberyjski niemodyfikowany: 26,36 MPa, modrzew syberyjski modyfikowany amoniakiem: 32,28 MPa

Pozostałe badania: