Kobieta bada deskę drewnianą pod mikroskopem

Moduł sprężystości

Start » Technologia » Moduł sprężystości

Oznaczenie moduł sprężystości, przeprowadzono w czasie badania wytrzymałości na zginanie statyczne według własnych procedur.

Współczynnik sprężystości wyznaczono dla określonego przedziału sił: F1=0,1 Pmax , F2=0,4 Pmax.

Moduł sprężystości dla drewna:  

  • dębowego wzrasta o 5,9%  – dąb niemodyfikowany 14686,8 MPa, dąb modyfikowany amoniakiem 15554,2 MPa
  • robinii akacjowej wzrasta o 12,2 % (różnica istotna statystycznie) – robinia akacjowa niemodyfikowana: 28975,7 MPa, robinia akacjowa modyfikowana amoniakiem: 25453,5 MPa
  • modrzewia syberyjskiego wzrasta o 2,9% –  modrzew syberyjski niemodyfikowany: 13266,7 MPa, modrzew syberyjski modyfikowany amoniakiem: 12887,3 MPa

Pozostałe badania: