Kobieta bada deskę drewnianą pod mikroskopem

Barwa

Start » Technologia » Barwa

Oznaczenie różnic barw zostało wykonane na 40 szt. próbek z drewna dębowego, robinii akacjowej oraz modrzewia syberyjskiego, które były w stanie surowym, bez jakiejkolwiek impregnacji.

Parametry zostały określone za pomocą spektofometru sferycznego X–Rite SP60. 

Ten sam schemat rozmieszczenia stref pomiaru barwy zastosowano dla drewna dębowego niemodyfikowanego, dębowego modyfikowanego,robinii niemodyfikowanej, robinii modyfikowanej, modrzewia niemodyfikowanego i modrzewia modyfikowanego.

Do oznaczenia różnic barw posłużyły trzy parametry L*, a*, b*:
L – współrzędna poziomu jasności,
a – współrzędna barwy żółtej,
b – współrzędna barwy czerwonej.

Całkowita różnica barwy ΔE między dwiema barwami jest geometryczną odległością między ich położeniami w przestrzeni barw CIE 1976 (L*a*b*).

Wykres przedstawia różnicę braw drewna wędzonego

Pozostałe badania: